การติดต่อ

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1

ที่อยู่  เลขที่ 99/4  ถ.ปทุมธานีเฉลิมพระเกียรติ  ต.บางปรอก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

โทรศัพท์ :  0 2581 4481 ต่อ 306

โทรสาร  :  0 2581 4481 ต่อ 4

Email : development@ptt1.go.th